Forestil dig lige, hvis et raffinaderi, et slagteri eller en anden større virksomhed skulle gøre som private personer, når de skulle af med deres store mængder affald:

At de skulle sortere efter type først og fremmest – og der vil der nok være én bestemt type, der dominerer meget – og smide det i nogle (i relation) meget små affaldscontainere, som til dels blev tømt én gang om ugen, og hvor de andre måske blev tømt maks en gang om måneden.

Havde de noget andet større skrald, så måtte de stille det ned til vejen og afvente afhentning med storskralds-vognen.

Det ville pludselig begynde at ligne det gamle Danmark for flere hundrede år siden, hvor affaldet lå ned til vejen i alle gader og stræder, der var uhumsk, og ikke mindst lugtede der fælt.

Der er en grund til, at det moderne affaldssystem og kloakering har gjort, at vi nu om dage har mulighed for at være et bedre sammenhængende samfund uden lige så meget sygdom, som der ellers er set.

Derfor er det klart, at når erhvervet skal af med deres affald, så skal det ske på måder, som private ikke gør det på.

Dette er både fordi, at de har så store mængder af affald, at det ville fylde de almindelige containere og skraldespande alt for hurtigt, hvorfor de skal have specielle og store affaldscontainere til dette.

Men i lige så høj grad også fordi, meget af det her affald er noget, som ikke kan tåle at komme i korrelation med andet affald, og det skal især ikke stå frit fremme, hvor kryb, skadedyr og for den sags skyld mennesker kan få fat i det.

Derfor findes der både afhentning af den her slags specielle affald, men der tilrådes også, at man selv som firma kører på genbrugspladsen med meget af det, så det bliver bortskaffet på den korrekte måde.