Hvis du kigger på bolig eller er ved at købe en bolig, er der uden tvivl mange nye ting at sætte sig ind i. Det kan derfor virke uoverskueligt i forhold til, hvor du skal starte, og hvad der er det vigtigste. Vi mener, at det er en fordel at sætte sig ned og få lagt et budget. Dermed har du et klart overblik over din økonomi, hvad du har til rådighed om måneden, samt kender alle dine omkostninger ved at eje en bolig.

En ting du ikke kommer udenom er boligskatten. Det dækker over to særlige udgiftsposter som vil blive opkrævet lige så længe du ejer boligen. Det er derfor to udgiftsposter der er faste uanset om du har betalt boligen ud eller ej. 

Boligskatten dækker blandt andet over ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Nedenfor kommer vi nærmere ind på de to forskellige poster.

Hvor meget skal du betale i ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskatten er en af de to store poster, du skal betale som boligejer. Det er en direkte afregning med staten gennem SKAT. Her bliver der hvert år foretaget en vurdering af hvad din grund med bygninger på er værd. Denne værdi skal du som udgangspunkt betale 1 % af op til 3.040.000 kr. Hvis værdien af din grund med bygninger overstiger dette beløb, vil du blive opkrævet 3 %. 

Du vil altid kunne se det præcise beløb du betaler i ejendomsværdiskat på din årsopgørelse. 

Hvor meget skal du betale i ejendomsskat?

Ejendomsskatten minder måske lidt om ejendomsværdiskatten. Her er forskellen bare, at du betaler for værdien af grunden alene til den lokale kommune. Opkrævningen fra kommunen bliver baseret på en promille frem for procenter. Her kan du forvente, at der kommer en opkrævning to gange om året fra din lokale kommune. Promillen som opkrævningen bliver baseret på er forskellige fra kommune til kommune.

Læs mere om boligskatten hos https://husblog.dk/forstaa-din-boligskat/.