Når man er blevet hyret ind som byggerifirma til at stå for en byggeopgave, så lægger man som regel en estimeret plan for, hvor lang tid det kommer til at tage.

Hvis opgaven i så fald befinder sig relativt tæt på byggefirmaets hovedkontor, og den ikke tager så lang tid at lave den opgave, så kan man nøjes med at tage fra kontoret hver dag og så bare lade byggeredskaberne og -værktøjet samt -materialerne blive på stedet, så disse ikke skal fragtes frem og tilbage hver gang.

Her er det også en god idé at hegne stedet ind og eventuelt hyre et vagtfirma til at holde øje med stedet om natten, og når der ikke arbejdes, så der ikke bliver stjålet noget, når man nøjes med at fragte det vigtigste udstyr og værktøj hvem hver gang.

Men er man ude i, at opgaven måske tager lang tid. Det kan være ved byggeri af huse, så skal man ofte kalkulere med flere måneder, hvor arbejdet finder sted.

Og selvom man stadig sørger for at hegne stedet ind, have overvågning og lade de dyreste redskaber bliver hjemme i lageret eller på hovedkontoret, så er man for sin vis nødt til at “slå lejr” i større eller mindre omfang på byggegrunden.

Dette kommer både de ansatte og ledelsen til gavn.

Specielt hvis man skal danne et overblik over, hvad man skal lave, så kan det være nødvendigt med en skurvogn eller lignende, som sjakbajsen kan holde til i og danne det store overblik i.

Det kan også være godt for medarbejderne at have flere skure af den art, så de kan komme i tørvejr og/eller indtage deres frokost her, så de ikke behøver gøre det ude i det fri.

Disse mobile kontorer kan så rykkes rundt på pladsen efter behov, og generelt vil det lette arbejdsbyrden for byggeprojektet.